Varför ska jag CE-märka min importerade båt?

Varför ska jag CE-märka min importerade båt?

Högre andrahandsvärde
Vid försäljning av icke CE-märkta båtar är det vanligt att potentiella köpare kräver avsevärda prisavdrag på grund av att båten saknar CE-märkning. Ofta kan det röra sig om belopp som klart överstiger kostnaden för en certifiering, vilket gör att det oftast lönar sig att CE-märka båten rent ekonomiskt.

Förbättrade förutsättningar att få båten såld
De flesta båtköpare är idag pålästa och känner till att CE-märkning är ett krav på fritidsbåtar. Om du importerar en båt och sedan väljer att inte CE-märka den finns det stor risk att många intressenter hoppar av en eventuell affär om båten inte är CE-märkt.

Vid skada kan försäkringsbolaget sänka ersättningen
De flesta försäkringsbolag försäkrar båtar som inte är CE-märka och tar gärna emot försäkringspremier på icke CE-märkta båtar. Om däremot en skada skulle uppstå finns det risk att försäkringsbolaget kan hävda att båtens värde är betydligt lägre än försäkringsvärdet och därmed även lägre utbetalning vid skada.

Sjösäkerhet och miljöpåverkan
Genom att CE-märka din båt säkerställer du att båten uppfyller kraven kring sjösäkerhet och miljöpåverkan. Många båtar som importeras saknar exempelvis ofta erforderligt brandskydd. Med en CE-märkt båt har du och din familj ett säkrare båtliv.

Framtida båtägare kan kräva CE-märkning
Det är alltid importören som är ansvarig för att båten är CE-märkt. Vi har haft flera fall då en båt importerats utan att CE-märkas och sedan sålts i i två omgångar och den nya ägaren har sedan krävt säljaren på CE-märkning som i sin tur krävt CE-märkning av importören. Genom att CE-märka båten direkt slipper du som importör framtida problem.

CE-märkning är ett lagkrav
Fritidsbåtsdirektivet är en lag som stiftats av EU och som alla medlemsländer förbinder sig till att följa. Alla båtar som importerats från icke EU-land där tillverkaren inte tar på sig ansvaret för båten skall genomgå en individuell certifieringsprocess med ett Anmält Organ involverat. Genom att CE-märka din importerade båt håller du dig pä rätt sida lagen.