Frågor och svar

Frågor kring CE-certifiering av serietillverkade amerikanska och kanadensiska sportbåtar

Hur går certifieringsprocessen till?

Certifieringsprocessen finns beskriven här: CE-certifiering av importerade båtar.

Hur lång tid tar certifieringsprocessen?

Själva inspektionen brukar ta runt 30-60 min. Sedan tar det cirka 4 veckor innan hela processen är klar, givet att modifieringarna görs relativt omgående och att bilddokumentation skickas till oss direkt när modifieringarna är gjorda.

Vad kostar en certifiering?

Se prislistan som finns här: Prislista

Vad ligger resekostnaden på?

För båtar som ligger i Stockholm/Mälardalen tar vi vanligtvis inte ut någon resekostnad. För resor inom Sverige debiterar vi runt 500-3000 kr. Om vi kan göra inspektion på flera båtar vid samma resa blir resekostnaden lägre.

Kan vi få volymrabatt om inspektion görs på flera närliggande båtar vid samma tillfälle?

Ja, kontakta oss för offert.

Min båt finns långt ifrån ert kontor i Västerås, kan ni ändå komma och göra en inspektion?

Ja, vi reser över hela landet och gör inspektioner. Vi kan även via vårt nätverk ordna CE-certifiering av båtar över hela Europa.

Ska båten ligga på land eller i vatten vid inspektionen?
Vi kan certifiera båtar både när de ligger på land eller i vattnet vid inspektionen.

Jag har hört att det kommit nya regler kring CE-märkning under 2017, går min båt fortfarande att certifiera?

Det finns ett antal faktorer som avgör detta. Främst vad det sitter för motor/motorer i båten och när båten placerades på marknaden (i fallet med importerade båtar är det avgörande när båten kom in till Europa). I stora drag gäller följande:

  • Båtar som placerades på marknaden före 1 jan 2006 kan certifieras mot kraven i Recreational Craft Directive 94/25/EG
  • Båtar som placerades på marknaden mellan 1 jan 2006 och 18 jan 2017 kan certifieras mot kraven i Recreational Craft Directive 94/25/EG samt kraven i tillägget 2003/44/EG. I 2003/44/EG tillkom krav kring buller och avgasemissioner som måste uppfyllas.
  • Båtar som placerades på marknaden efter 18 jan 2017 kan certifieras mot kraven i Recreational Craft Directive 2013/53/eu. I 2013/53/eu har bland annat kraven kring avgasemissioner blivit hårdare. För exempelvis båtar med inombordare med bensin som drivmedel krävs att de uppfyller de så kallade CARB 4-star “Super Ultra Low Emissions” med maximalt 5 g/kw-hr av HC+NOx. I praktiken är det endast katalysatorutrustade motorer som klarar dessa krav.

Varför ska jag certifiera min båt?

1. Alla fritidsbåtar som importeras till EU ska enligt lag vara certifierade. Det är ett brott att importera en fritidsbåt till Sverige utan att certifiera den, det är dock inte brottsligt att nyttja en icke CE-märkt båt.
2. En båthandlare får enligt lag inte byta in eller sälja en icke CE-märkt båt.
3. Många båtspekulanter kräver idag CE-märkning. Om du ska sälja din båt kan det därför vara en nackdel om båten inte är CE-märkt. Vissa köpare är inte intresserade av icke CE-märkta båtar och andra kräver kraftig prisreduktion, som ofta överstiger certifieringskostnaden som kompensation.
4. Vid skada är det inte säkert att du få ut hela försäkringsbeloppet om båten inte är CE-märkt. Vi känner till exempel till ett fall med en Sea Ray 310 Sundancer där en transportör tappade båten så den fick omfattande skador på köl och skrov. Försäkringsbolaget ville då endast betala ut ett reducerat belopp som kompensation. Ärendet gick till Tingsrätten med omfattande advokatkostnader som följd.

Vem ansvarar för att båten är CE-certifierad?

Det är alltid importören som ansvarar för att båten är CE-märkt. Om du är ägare till en icke CE-märkt båt, men inte importören kan det ändå finnas fördelar med att CE-certifiera båten, se svar på frågan: ”Varför ska jag certifiera min båt?”

Går det att försäkra en icke CE-märkt båt?

Ja flera av de stora försäkringsbolagen försäkrar icke CE-märkta båtar, men det är inte säkert att du har fullt skydd om båten inte är CE-certifierad. Se svar på frågan: ”Varför ska jag certifiera min båt?”

Vad är vanliga modifieringar som krävs på en amerikansk sportbåt?

  • Installation av en 2 kg pulversläckare vid förarplatsen. Det finns en släckare idag som är äldre än 5 år bör den bytas.
  • Installation av automatisk motorrumssläckare. Se mer information nedan.
  • Montering av CE-skylt vid förarplatsen som tillhandahålls av oss.
  • Montering av 2 st skrovnummerskyltar som tillhandahålls av oss.
  • Täckning av batteripoler med poolskydd.
  • I övrigt ska utrustning som motorrumsfläkt, länspump och lanternor fungera. Även fungerande topplanterna ska finnas ombord.
  • Ytterligare modifieringar kan tillkomma. Efter inspektionen meddelar vi vad som behöver modifieras för att båten ska kunna godkännas. När det gäller serietillverkade amerikanska båtar är det dock oftast inte några stora modifieringar som krävs för att båten ska uppfylla kraven i Fritidsbåtsdirektivet under förutsättning att motorn/motorerna klarar emissionskraven vad gäller avgaser och buller.

Min båt har redan en automatisk motorrumssläckare, behöver denna bytas för att båten ska gå att certifiera?
Om släckaren innehåller en sk. Clean Agent-gas (tex. FM-200 eller HFC-227ea) och är nyare än 7 år och om behållaren inte har några rostangrepp och indikatorn visar att släckaren fortfarande är full, då behöver den troligen inte bytas. Om släckaren innehåller Halon behöver den bytas. Halon är en ozonförstörande gas som blev förbjuden inom EU år 2003. Släckaren behöver då bytas till en släckare av ”Clean Agent-typ”

Var kan jag köpa en godkänd automatisk motorrumssläckare?

En godkänd automatisk motorrumssläckare går att köpa av oss. Vi tar 2500 kr. Det går även att köpa släckare på tex. Hansen Marine eller Hjertmans.

Vilken dokumentation måste jag tillhandahålla vid certifieringen?

Du behöver som kund i stort sett inte tillhandahålla någon dokumentation. Vi tar fram den dokumentation som krävs. Det kan dock krävas att du an visa att båten fanns på marknaden före 17 jan 2017, tex. via ett köpekontrakt, tullhandlingar eller liknande om motorn inte klarar de senaste avgaskraven. Kontakta oss gärna för mer information.

Jag har läst att båten ska ha en manual på svenska för att bli godkänd. Hur löses detta?

I samband med certifieringen kommer du att få en manual på svenska av oss som uppfyller kraven i ISO 10240 med ett försättsblad som har basuppgifter om din båt.