CE-märkning av fritidsbåtar

Vi är specialiserade på att hjälpa privatpersoner och företag med att uppfylla kraven enligt Fritidsbåtsdirektivet (Recreational Craft Directive 2013/53/EU). Vi samarbetar med det Anmälda Organet ECB Nederland BV (#0614). Vi är den ledande aktören på den svenska marknaden när det gäller Efterkontroll (Post Construction Assessment av importerade båtar).

För att en fritidsbåt mellan 2.5- 24 m ska få släppas ut marknaden inom den Europeiska Unionen behöver den uppfylla de krav som definierats i Fritidsbåtsdirektivet. Fritidsbåtsdirektivet är ett EU-direktiv som definierar ett antal så kallade väsentliga krav som en fritidsbåt skall uppfylla.

Tillverkare kan typgodkänna en hel produktionsserie. I fallet med båtar som importerats från ett land utanför EU, exempelvis USA så krävs kontroll och certifiering av varje enskild båt. På vår webbplats hittar du mer information kring CE-certifiering. Om du är i behov av en certifiering eller om du har frågor rörande CE-märkning av fritidsbåtar är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig.