För Importörer

Vi utför certifiering av importerade båtar via det Anmälda Organet ECB Nederland BV enligt kraving i Fritidsbåtsdirektivet (Recreational Craft Directive 2013/53/EU). Om du importerat en fritidsbåt från ett icke EU-land är du som importör enligt lag skyldig att se till att båten blir CE-märkt. Kravet gäller nu även vattenskotrar och jetskis (PWC). Syftet med certifieringen är att säkerställa att båten uppfyller de grundkrav kring miljö och sjösäkerhet som man beslutat ska gälla för alla fritidsbåtar inom EU. Detta för att skapa förutsättningar för att du och din familj och vänner ska kunna ha ett tryggt båtliv. Vi på MCS är auktoriserade att utföra en så kallad Post Construction Assessment via Anmält Organ. Detta innebär att vi gör en fysisk efterkontroll av båten och kontrollerar att den uppfyller alla gällande krav. Det är alltid importören som ansvarar för att båten uppfyller kraven.

I samband med certifieringen upprättas följande:

– Declaration of Conformity (en försäkran om överensstämmelse som du som importör skriver under)

– Manual på svenska som uppfyller ISO 10240

– Tillverkarskylt

– CIN-kod, en ny tillverkarkod

Processen för efterkontroll går till enligt följande:

1. Du bokar en certifiering genom att fylla i bokningsformuläret som finns här.
2. Vi kommer gemensamt fram till en tidpunkt för inspektion av båten.
3. Vi kommer ut och gör en inspektion på båten och stämmer av så att den uppfyller de krav som gäller i Fritidsbåtsdirektivet (Recreational Craft Directive 2013/53/EU).
4. Efter inspektionen kommer du att få via mail en åtgärdslista som beskriver de modifieringar som krävs för att båten ska kunna godkännas. Du får även fakturan, ett kontrakt som ska fyllas i och returneras, samt en så kallad Försäkran om Överensstämmelse (Declaration of Conformity) som signeras och returneras.
5. När fakturan är betald skickar vi en CE-skylt samt två skrovnummerskyltar till dig på posten. Det tar ungefär en vecka från det att fakturan är betald tills skyltarna kommer.

Vi kan bland annat utföra CE-certifiering för följande båtmärken:

Baja, Bayliner, Boston Whaler, Carver, Chaparral, Chris Craft, Cobalt, Crownline, Cruisers, Donzi, Doral, Formula, Four Winns, Grady White, Larson, Maxum, Meridian, Monterey, Pro Line, Regal, Rinker, Seadoo, Sea Ray, Silverton, Tiara, Trophyoch Wellcraft.

Om du har frågor kring CE-märkning eller om du vill boka en efterkontroll är du välkommen att kontakta oss via telefon eller genom att fylla i kontaktformuläret som finns här.

Glöm inte att uppge följande information om du vill boka en efterkontroll:

– Namn, adress och telefonnummer

– Båtens märke, modell och byggnadsår

– Motorn (eller motorernas) märke, modell och byggnadsår